INFORMACJE OGÓLNE


 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego ElectricMobile - pojazdy elektryczne (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 • Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest:
  ElectricMobile Grzegorz Kania
  Wadowicka 131
  32-600 Poręba Wielka
  NIP: 5491566706
  REGON: 070752151
 • Dane osobowe zbierane przez ElectricMobile - pojazdy elektryczne  za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 • Sklep ElectricMobile - pojazdy elektryczne zapewnia pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych swoich klientów.

§1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY


 

 1. Sklep ElectricMobile - pojazdy elektryczne zbiera informacje o swoich klientach, którymi mogą być:
  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
 2. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:
  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
   Zakres danych:
   • adres e-mail;
   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu;
   • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
   • kod pocztowy i miejscowość;
   • nazwę firmę  oraz NIP (w przypadku firm)
  • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.
   Zakres danych:
   • adres e-mail;
   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu;
   • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
   • kod pocztowy i miejscowość;
   • nazwę firmę  oraz NIP (w przypadku firm)
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. 
   Zakres danych:
   • adres e-mail;
 3. Przekazanie danych osobowych do ElectricMobile - pojazdy elektryczne jest dobrowolne, jednak  jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy, a w szczególności:
  • brakiem możliwości założenia konta klienta;
  • uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia klienta;
 4. ElectricMobile - pojazdy elektryczne używa również niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one i przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy. System cookies służy wyłącznie usprawnieniu funkcjonowania sklepu internetowego i jest całkowicie bezpieczny dla klientów.

  Pliki cookies przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

  Odwiedzający sklep internetowy mają możliwość, w swoich przeglądarkach, ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich komputerów. W niektórych przypadkach może to jednak wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu.


§2. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE


 1. Dane klientów przekazywane są podmiotom zewnętrznym jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego ElectricMobile - pojazdy elektryczne oraz realizacji umowy sprzedaży.
  Podmioty zewnętrzne z których usług korzysta ElectricMobile - pojazdy elektryczne to:
  • dostawcy IT świadczący usługę hostingu (utrzymanie serwerów i baz danych sklepu internetowego);
  • firmy kurierskie (dostawa towarów do klienta);
  • operatorzy płatności internetowych (realizacja płatności on-line);
  • partnerzy handlowi (w zakresie dostaw zamawianych towarów);
 2. Dane osobowe klientów mogą być również przekazane (w przypadku skierowania żądania) uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE KLIENTÓW


 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. 

 §4. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


 1. Każdy klient sklepu internetowego ElectricMobile - pojazdy elektryczne ma prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. dostępu do swoich danych osobowych;
  6. sprostowania swoich danych osobowych;
  7. przenoszenia swoich danych osobowych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych;
 2. W przypadku gdy klient skorzysta z przysługującego mu prawa, a w szczególności wymienionego w punktach 1a, 1b, 1c, 1d, 1g - sklep internetowy ElectricMobile - pojazdy elektryczne może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5. USTALENIA KOŃCOWE


 1. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ElectricMobile - pojazdy elektryczne nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym klienci zostaną poinformowani drogą mailową.
 3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@electricmobile.pl
 4. Data ostatniej modyfikacji: 26.12.2018 r.